Vendos kodin e kuponit nga ICTSLab.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Moduli Robotikë

Mundësoni që fëmijët tuaj të njihen me konceptet bazë të Robotikës dhe praktikojnë krijimin e qarqeve elktronike.

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

  • Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo orë mësimore
  • Konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës
  • Raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale
  • Njohjen me konceptet bazë të Robotikës
  • Aftësi për të krijuar qarqe elektronike në mënyrë individuale