Vendos kodin e kuponit nga ICTSLab.

Moduli C++

Ky modul do t'u ofrojë mundësinë nxënësve që kanë tashmë disa njohuri në programim web t'i perfeksionojnë këto njohuri, tashmë  për të krijuar programe kompjuterike. 

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

Në përfundim të këtij moduli, nxënësit do të jenë të aftë të krijojnë në mënyrë të pavarur projekte me gjuhën e programimit C++. duke nisur që nga kodimi i programeve më të thjeshta deri tek programet komplekse.