Vendos kodin e kuponit nga Future Gen.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Qtfz3i9yqoaxesfxdkpd whatsapp image 2022 02 02 at 04.23.05

Scratch nga FUTURE GEN

Mundësojini fëmijës suaj të hedhë hapat e parë në botën e kodimit me kursin e Scratch. 

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

  • Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo orë mësimore
  • Konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës
  • Raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale
  • Njohuri dhe aftësi themelore të programimit
  • Aftësi për të krijuar projekte në mënyrë individuale
  • Zhvillim të të menduarit kritik dhe aftësive problem zgjidhëse

Nëse keni aplikuar dhe jeni fitues i bursës Vodafone Albania nga FUTURE GEN, kontrolloni emailin me të cilin keni aplikuar për të marrë kodin.