€1,99 EUR

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Ouusfivhr0mybvsa0aex 45363

Scratch

Scratch është kursi i duhur për të gjithë ju që doni të mësoni bazat e kodimit dhe gjithashtu të menduarit logjik. 

Çfare do të përfitoni gjatë këtij kursi:

  • Kodim i 12 lojrave përgjatë 3 muajve dhe njohja e 24 koncepteve dhe efekteve te fushë së kodimit
  • 6 Seanca Live me STEM trainerin e ICTSLab. 
  • Kuice dhe testime për të testuar njohuritë e përftuara gjatë kursit.
  • Extra Challenges për të të shtyrë të behesh sa më i pavarur gjatë kodimit në Scratch
  • Realizimin e 2 mini-projekteve dhe një projekti final.

Jemi të sigurt që njohuritë e fituara në këtë kurs do të jenë një ndihmë e madhe pë të ardhmen tuaj.