Vendos kodin e kuponit nga ICTSLab.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

3D & Codeblocks

Mundësoni që fëmijët tuaj të njihen me konceptet bazë të modelimit 3D dhe praktikojnë teknikat bazë të tij.

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

  • Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo orë mësimore
  • Konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës
  • Raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale
  • Njohjen me konceptet bazë të modelimit 3D
  • Aftësi për të skicuar modele 3D në mënyrë individuale

Nëse keni aplikuar dhe jeni fitues i bursës nga ICTSLab, vendosini kodin e marrë në email-in tuaj.