Vendos kodin e kuponit nga ICTSLab.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Web Development

Mundësoni që fëmijët tuaj të njihen me konceptet bazë të HTML, CSS, Javascript

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

  • Ky modul do t'u ofrojë mundësinë nxënësve që kanë tashmë disa njohuri në programim në Scratch, Mobile App, Robotikë, ose platforma të tjera, t'i perfeksionojnë këto njohuri, tashmë në këndvështrimin e zhvillimit të faqeve web. Nxënësit do të zhvillojnë faqe web nëpërmjet HTML, CSS, Javascript.

    Në përfundim të këtij moduli, nxënësit do të jenë të aftë të krijojnë në mënyrë të pavarur faqe webi, dhe do të njohin arkitekturën e faqeve web. I gjithë moduli është i ndërtuar duke përdorur tools të përshtatshme për grupmoshën 12-14+ vjec.