Me botën e cila po përparon drejt shekullit 21, programimi është bërë një pjesë e pandashme e jetëve tona. Me platformën e re dixhitale ICTSlab sjell klasat online të kodimit për të gjithë fëmijëve e grupmoshës 10-15 vjeç në një mënyrë efektive dhe argëtuese. Klasat tona të kodimit janë ndërtuar në atë mënyrë që tu sigurojnë fëmijëve akses në njohuri dhe aftësi themelore të programimit, duke ushqyer tek ata besueshmëri në një botë dixhitale.

Programi përmban 12 muaj klasa kodimi prej 60 minutash 2 herë në javë përgjatë një viti të plotë.  Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo klasë mbështetur një një kurrikulë gjithëpërfshirë dhe të mirëstrukturuar, konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës, komunikim direkt me to, një staf mësuesish shumë të kualifikuar dhe me eksperiencë të gjerë, raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale është ajo çfarë kjo klasë siguron për fëmijët tanë.

Klasat e radhës

3D&Codeblocks

 

fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë rreth parimeve kryesore të dizajnit, modelimit dhe printimit 3D. Njohja e modelimit dhe printimit 3dimensional i mundëson femijëve të shprehin kreativitetin e tyre në botën reale.

MIT App inventor

 

Gjatë këtij kursi, duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, të rinjt do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit të lojërave për telefonat celularë, si dhe aplikacioneve të thjeshta.

Cyber4Kids

Kids in Cybersecurity është një program shumëdimensional i zhvilluar nga Google, me qëllim pajisjen e fëmijve të moshës 7-14 vjec me aftësitë e nevojshme për të qenë të sigurt dhe të kujdesshëm gjatë përdorimit të internetit.

Thunkable

Thunkable  është një platformë me të njëjtin koncept zhvillimi [si kodimi], por është shumë më miqësore me gjuhën
e folur (anglisht) duke e lehtësuar punën e një zhvilluesi i cili i ka fituar njohuritë bazë nga MIT App Inventor.

Web1

Gjatë këtij kursi, të rinjt do të mund të eksplorojnë zhvillimin e websiteve, aplikacioneve dhe lojërave në web si dhe Parimet themelore të internetit, protokolleve të komunikimit etj.

Web2

Gjatë këtij kursi, të rinjt do të mund të thellojnë njohuritë e tyre në hapësirën e zhvillimit e websiteve, aplikacioneve dhe lojërave në web si dhe të jenë të aftë ti krijojnë këto faqe web në mënyrë të pavarur.

C++

Me anë të këtij kursi të rinjt do të jenë të aftë të krijojnë në mënyrë të pavarur projekte me gjuhën e programimit C++. duke nisur që nga kodimi i programeve më të thjeshta deri tek programet komplekse .