Scratch

Scratch është kursi ideal per femijen tuaj per te filluar rrugetimin e tyre ne boten e teknologjise, inovacionit dhe kodimit. Gjate modulit te Scratch femijet do te mesojne rreth bazave të kodimit dhe të menduarit logjik.Ky kurs do të stimulojë tek ata kreativitetin për zgjidhjen e problemeve si dhe te nxise tek ta zhvillimin e aftesive te te menduarit kritik.             

3D Design & Codeblocks

3D Design & Codeblocks eshte mjedisi kryesor ku femijet mund te eksplorojne artin digjital. Ky kurs eshte nje nderthurje e modelimit 3D dhe kodimit ne blloqe vizuale, Codeblocks u jep mundesi femijeve qe te kodojne dhe automatizojne levizjet e objekteve 3D si dhe te nxisin kreativitetin e tyre.                         
 

Robotike

Robotika është  një modul i cili ndërlidh programimin me botën elektronike. Me anë të Robotikës fëmijët mund të zhvillojnë sfida si dhe projekte fizike të ndryshme lidhur me tematikat e kursit. Në këtë mënyrë fëmijëve do t’ju zhvillohen aftësitë e tyre problem-zgjidhëse, kreativiteti duke u fokusuar në modelimin e projektit fizik si dhe të qarkut.                

Rreth ICTSLab:

ICTSlab është qendër rajonale e inovacionit, laborator multifunksional me fokus Edukimin jo formal e cila ka në target përgatitijen e të rinjëve për sfidat e shekullit 21. Është themeluar në Tiranë si një fryt i eksperiencës së suksesshme disa vjecare të kompanisë ICTSmedia si dhe mbështetjes së Shoqatës mbarëkombëtare të Teknologjisë ALBICT.

 
Përmes kurrikulave më të avancuara ndërkombëtare, ICTSlab do të jetë një ambient fantastik ku fëmijet jo vetëm do të mësojnë hapat e parë të kodimit të nevojshme për sukses në epokën digjitale, por do të mbështesim fëmijët në:
  • Zhvillimin e shkathtësive kyce të zgjidhjes së problemeve
  • Forcimin e logjikës përmes lojërave argëtuese e edukative
  • Nxitjen e të menduarit në mënyrë kritike dhe kreative
  • Promovimi i punës në ekip përmes projekteve në grup
  • Eksplorimet artistike duke eksperimentuar me metodologjitë më të mira në tregun ndërkombëtar, përmes ekspertizës së më të mirëve në Botë.
 
ICTSLab eshte një qendër ku imagjinata e fëmijëve do të lejohet të jetë e pakufizuar në dëshira. Nëse një fëmijë mund të imagjinojë veten e tij apo të njerëzimit duke ecur në hënë, ne do ti japim hapësirën e duhur për tu ndjerë një magjistar kompjuterik i epokës digjitale.
Regjistrohu