KURSET E OFRUARA

KURSET NË VIJIM

3D&Codeblocks

 

Fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë rreth parimeve kryesore të dizajnit, modelimit dhe printimit 3D. Njohja e modelimit dhe printimit 3dimensional i mundëson femijëve të shprehin kreativitetin e tyre në botën reale.

MIT App inventor

 

Gjatë këtij kursi, duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, të rinjt do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit të lojërave për telefonat celularë, si dhe aplikacioneve të thjeshta.

Cyber4Kids

Kids in Cybersecurity është një program shumëdimensional i zhvilluar nga Google, me qëllim pajisjen e fëmijve të moshës 7-14 vjec me aftësitë e nevojshme për të qenë të sigurt dhe të kujdesshëm gjatë përdorimit të internetit.

Thunkable

Thunkable  është një platformë me të njëjtin koncept zhvillimi [si kodimi], por është shumë më miqësore me gjuhën
e folur (anglisht) duke e lehtësuar punën e një zhvilluesi i cili i ka fituar njohuritë bazë nga MIT App Inventor.